catnhat, maycongcu, xe đào, máy CNC, xe dao, xe cau, xe dao, xecau, xe cẩu

Máy dập AOTO AS-25N Máy dập AOTO AS-25N
Máy dập AOTO
Model AS-25N
Liên hệ để biết thông tin chi tiết

Máy phay Máy phay
Liên hệ để biết thông tin chi tiết

Máy phát điện KOMATSU EG60BS Máy phát điện KOMATSU EG60BS
Máy phát điện Komatsu 
Model EG60BS
Liên hệ để biết thông tin chi tiết
Liên hệ để biết thông tin chi tiết

XE ĐÀO KOBELCO SK07-N2 XE ĐÀO KOBELCO SK07-N2
 XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOBELCO:
- Model: SK07-N2
- Số Serial : 6D31012861
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1989
- Khối lượng bản thân: 18.500Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HUY 0908171918 
XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOBELCO:
- Model: SK07-N2
- Số Serial : 6D31012861
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1989
- Khối lượng bản thân: 18.500Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HUY 0908171918

XE ĐÀO KOMATSU PC75UU-2 XE ĐÀO KOMATSU PC75UU-2
 XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU:
- Model: PC75UU-2
- Số Khung: 10922
- Số Serial : 4D95L198677
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1995
- Khối lượng bản thân: 7.600Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HUY 0908171918 
XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU:
- Model: PC75UU-2
- Số Khung: 10922
- Số Serial : 4D95L198677
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1995
- Khối lượng bản thân: 7.600Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HUY 0908171918

Sản phẩm

Tin tức

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập