catnhat, maycongcu, xe đào, máy CNC, xe dao, xe cau, xe dao, xecau, xe cẩu

Dịch vụ

Với thế mạnh qua nhiều năm hoạt động cùng với đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp lành nghề, tận tâm nhiệt tình trong công việc, có kinh nghiệm trong lập trình nghiên cứu các hệ điều hành Fanuc đời cao( Fanuc 18i, 21i …), vận hành, sửa chữa máy công...
* Hệ thống bảo hành
Là hệ thống áp dụng tại bộ phận Dịch Vụ Bảo Hành – Công ty TNHH Cát Nhật TP.HCM và chi nhánh của công ty.
* Dịch vụ bảo hành
Là hoạt động của Công ty TNHH Cát Nhật đối với sản phẩm do công ty bán...

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập