CÁC CHÚ Ý KHI VẬN HÀNH XE ĐÀO

Chi tiết

CÁC CHÚ Ý KHI VẬN HÀNH XE ĐÀO

27/03/2014 13:59
I.  CÁC CHÚ Ý CƠ BẢN
 

1. Sử dụng bình điện:
- Tháo rời các dây nối bình ra mới tiến hành xạc bình
- Không lắp ngược cọc.
- Khi tháo: Tháo dây tiếp đất trước, dây (-).
- Khi lắp: Lắp dây tiếp đất sau, dây (-).

2. Khi kết thúc công việc
Để phòng chống và bảo vệ nước, rác không bám vào ta làm theo các bước sau:
- Phủi rác, bụi dính vào thân xe, đặc biệt những mặt tiếp xúc xi lanh, áp lực để phòng xướt, bụi dính vào các mặt bít che.
- Đậu xe ở nơi khô ráo, đất cứng hoặc trên những tấm ván.
- Xã nước trong van xả hệ thống nhiên liệu.
- Bình ắc quy sẽ giảm chức năng do nhiệt độ thấp, nên ta phải đặt ở những nơi ấm áp hoặc che phủ, chú ý nhiệt độ.

3. Hướng dẫn sử dụng công tác thay đổi chức năng (Mode):
- Thay đổi chức năng ta có thể nâng cao hiệu xuất tùy theo mục đích và điều kiện làm việc.
- Cách thức thiết định công tắc chuyển đổi.
- Thiết định các chức năng cơ bản.
- Mở công tắc khởi động ON, các chức năng thông thường đã được thiết lập không cần thiết định cũng có thể làm việc.
- Tùy theo yêu cầu của công việc, để nâng cao hiệu quả ta có thể thiết định chỉnh sửa.
- Biểu dưới đây biểu thị công việc ứng với trạng thái năng lượng và ga tự động.

Chức năng cơ bản Chức năng tùy chọn Công việc thích ứng
Chức năng Năng lượng Ga tự động
Đào nặng Mode H ON Đào nhanh trong thời gian ngắn
Đào thông thường Mode S ON Đào thông thường
Đào sửa Mode S OFF Đào chỉnh sửa, chuyển hàng
Đào tinh Mode L OFF Canh chỉnh vị trí
II. 
CHẾ ĐỘ GA TỰ ĐỘNG
  Chế độ ga tự động không bình thường thì chi phí nhiên liệu sẽ tăng. Tuy nhiên, khi vận hành thao tác ở mức thấp thì tốc độ động cơ sẽ thay đổi ta sẽ tiến hành công việc ở trạng thái không ga tự động.
 

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập